Використання фібринового клею при ретідектоміі особи

Основними вимогами до хірургічних методик на сьогоднішній день є адекватність шкірної диссекции і диссекции SMAS, надійності фіксації SMAS і шкірного клаптя. Оптимально виконана підтяжка обличчя дозволяє досягти хороших естетичних результатів без ускладнень.

Ряд авторів (Н.О. Міланом, Р.Т. Адамян та ін. 2004) вважають виправданим застосування в естетичних операціях на обличчі фибринового клею, який вже тривалий час використовується при великій кількості оперативних втручань в різних областях хірургії: фіксації шкірних і кісткових трансплантатів, відновлення цілісності фаллопієвих труб, нервів і судин, в краніофаціальної і естетичної хірургії (Marchac D., Archerman J., AmandE., 1997).

Мета дослідження: вивчити результати використання фібринового клею при ретідектоміі.

Матеріали та методи.

Було виконано 30 підтяжок особи із застосуванням фібринового клею (у 29 жінок і 1 чоловіка). У 24 пацієнток виконали мобілізацію SMAS, у 6 -наложілі дублікатор SMAS. У всіх операціях для надійної фіксації переміщених тканин обличчя в новому положенні використовували двокомпонентний фібриновий клей “Tissucol kit” (Baxter).

Комплект фибринового клею “Tissucol kit” (Baxter) складається з чотирьох флаконів, що містять такі компоненти:

     
  1. клеїть білковий концентрат (людський);
  2.  
  3. апротинин – інгібітор фібринолізу (бичачий);
  4.  
  5. тромбін (людський);
  6.  
  7. СаС12.

Всі ці флакони спочатку нагрівали в спеціалізованому апараті (Fibrinoterm, Baxter).

Розчин апротинина змішували з клеїть білковим концентратом і поміщали в пристрій для перемішування. Розчин СаС12 додавали до сублімувати тромбину з концентрацією 4 МО / мл. Далі отримані розчини набирали в шприци, які встановлювали в систему «Дуплоджект» (Baxter), що забезпечує одночасне змішування і нанесення через спеціальний наконечник – розпилювач. У систему для розпилення клею «Дуплоджект» подавали повітря під тиском 2 атмосфери через апарат «Tissomat» (Baxter). На одну операцію підтяжки обличчя використовували 2,0 мл фибринового клею. Шкірний клапоть з нанесеним клеєм фіксували притисненням до підлеглих тканин протягом 2 хв. В найближчому післяопераційному періоді прикладали холод на область операції. Ніяких давили і компресійних пов’язок не застосовували.

Гістологічні дослідження з метою виявлення порушень тканинної резистентності показали наявність різного ступеня і характеру ознак імунного запалення в біоптатах.

Гістологічне дослідження тканин після застосування фібринового клею білим щурам на 4, 15 і 21-у добу вказувало на мінімальну запальну реакцію тканин в порівнянні з контрольними тваринами (без імплантації клею).

Результати дослідження та їх обговорення.

Переваги, одержувані при використанні фибринового клею наступні: швидка і досить міцна фіксація склеюваних м’яких тканин, виражений гемостатичний ефект, стимуляція неспецифічного імунітету і антибактеріальну дію, прискорення процесів загоєння, биодеградация без утворення токсичних продуктів.

Наш досвід є додатковим підтвердженням ефективного використання клею завдяки значному зниженню кількості та вираженості екхімозів і набряку в післяопераційному періоді, а також невисокому процесу освіти гематом. У нашому випадку він склав 4,1%, за даними літератури, відсоток гематом при фейсліфтінг без застосування фібринового клею досягає 15% (Fezza J.P. 2002).

Ці властивості клею обумовлюють можливість відмови від дренажів, тривалого носіння пов’язок і підтримує білизни, що в кінцевому підсумку призводить до хорошого естетичному результату і високої задоволеності пацієнта. Важливо скорочення часу операції.

Наш досвід застосування фібринового клею дозволяє відзначити і ряд недоліків його використання.

Перш за все необхідні ретельна адаптація шкірних клаптів перед нанесенням фибринового клею і точне зіставлення країв рани після нанесення. В іншому випадку переміщення і неакуратні маніпуляції з шкірними клаптями після приклеювання можуть звести нанівець його переваги.

Інший недолік – потенційна можливість передачі трансмісивних інфекцій, а також ймовірність розвитку анафілактичної реакції на бичачий білок апротинин, який входить до складу фибринового клею.

Аналіз досвіду зарубіжних досліджень щодо застосування медичних клеїв показує, що найбільшого поширення при хірургічних втручаннях в естетичної хірургії обличчя і шиї знайшли клей фібрину людського і тваринного походження.

Як відомо, для кращого приживлення аутотрансплантата необхідний його щільний контакт з реципієнтную ложем. Погана фіксація приводить до нещільного прилягання клаптя до прилеглих тканин, підвищує ймовірність утворення гематом, рухливості і зміщення аутотрансплантата, що перешкоджає реваскуляризації і приживлюваності його. У деяких випадках необхідна фіксація досягається, наклавши тугу пов’язку або застосуванням вакуумних систем. Однак застосування таких способів в естетичної хірургії обличчя і шиї малоефективно, в зв’язку з можливістю Порушення кровопостачання вільного реваскулярізованного аутотрансплантата, що приводить до негативних наслідків оперативного втручання.

Таким чином, існує цілий комплекс негативних факторів, які можуть привести до помітного зниження ефективності операції.

Однак, такі властивості фибринового клею, як швидка і досить міцна адгезія склеюваних м’яких тканин, биодеградация без утворення токсичних продуктів, гемостатичний ефект, стимуляція неспецифічного імунітету і антибактеріальну дію, дали достатньо підстав для продовження його застосування в естетичній хірургії обличчя і шиї. В даний час немає наукових робіт, присвячених цій технології, визначення її позитивних і негативних сторін, що спонукало нас провести цілеспрямовані дослідження.

Згідно з отриманими даними, в ранні терміни фібриновий клей має стимулюючий вплив на фагоцитарну та секреторну активність макрофагів.

Фагоцитоз призводить до швидкого очищення ран, а секреція біологічно активних речовин стимулює ріст клітин грануляційної тканини.

Дані гістологічного дослідження свідчать про те, що застосування фібринового клею для фіксації клаптів призводить до прискорення загоєння рани. Встановлено, що фібриновий клей стимулює швидкий перехід запальної фази ранового процесу в репаративну (пролиферативную) фазу, а потім в фазу рубцювання і епітелізації. Ключовим мсгментом є індукція макрофагального ланки ранового процесу (фагоцитоз, продукція цитокінів і т.п.).

Прискорюється очищення ран від мікрофлори і девіталізірованних тканин, відновлення порушеної мікроциркуляції, проліферація фібробластів і судин, синтез колагену.

Дані результати дозволяють рекомендувати використання фібринового клею як методу не тільки рівноцінно замінює традиційні способи, але і перевершує їх.